Wierzyciel powinien dostarczyć Komornikowi jak najwięcej informacji na temat majątku dłużnika. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika lub posiada informacje częściowe, to celowe jest by zlecił Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. W tym celu wierzyciel składa stosowny wniosek, który może być złożony na wniosku egzekucyjnym bądź odrębnym piśmie.