UWAGA
Z uwagi na prewencję dotyczącą pandemii COVID-19 rekomendowaną
przez Prezesa Rady Ministrów,
uprzejmie informuję,
że z kancelarią najbezpieczniej
kontaktować się drogą e-mailową,
telefoniczną bądź za pomocą korespondencji listowej.
PREFEROWANA FORMA WPŁAT: PRZELEW

Interesanci

SĄ PRZYJMOWANI POJEDYNCZO I W MASECZKACH OCHRONNYCH