OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 75541

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2019 r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: lokal użytkowy położony w Burkatowie 39A/03, powiat świdnicki, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW SW1S/00075541/6.

Więcej…

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się druga  licytacja 1/2 udziału ograniczonego prawa rzeczowego położonego:58-100 Świdnica, ul. Saperów 12/6, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (Adres spółdzielni:58-100 Świdnica, ul.M.Skłodowskiej-Curie 8).

Więcej…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 16108

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-03-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 58-140 Jaworzyna, ul.Towarowa 7, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 16108  [NKW: SW1S/00016108/8].

Więcej…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 55790

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-03-2019 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 21/13, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 55790   [NKW: SW1S/00055790/0].

Więcej…