OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 61809

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 312 odbędzie się pierwsza licytacja  dwóch niewydzielonych udziałów po 1/2 nieruchomości położonej: 58-100 Świdnica, ul. Okrężna 68/4, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 61809 [NKW: SW1S/00061809/2].

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 64,70 m2 położony jest na I piętrze budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonego. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal wg KW składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i spiżarni oraz przedpokoju. Lokal mieszkalny posiada instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Woda ogrzewana bojlerem elektrycznym. Okna w lokalu PCV nowego typu, podłogi PCV, w łazience płytki. Łazienka wyposażona w wannę. Na ścianach gładzie gipsowe oraz tynki strukturalne. Lokal wyposażony jest w 2 piece kotłowe, usytuowane w pokojach. drzwi w lokalu starego typu drewniane. Ogólny stan techniczny i wizualny przedmiotowego lokalu przyjęto jako średni.Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego i części budynku i urządzenia: 1363/1000.
UWAGA! Licytacji podlegają odrębnie każdy z dwóch udziałów nieruchomości- po 1/2 każdy. Udziały licytowane będą w kolejności 1/2 i następnie 1/2.
Suma oszacowania całości lokalu wynosi 123 000,00 zł. Suma oszacowania każdego z niewydzielonej części udziału 1/2 wynosi 61 500,00 zł. Cena wywołania każdego z dwóch udziałów jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 150,00 zł - osobno dla każdego udziału. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 18-12-2018 r., godz.13:00.Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza