OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 55790

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-03-2019 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 21/13, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 55790   [NKW: SW1S/00055790/0].

Lokal mieszkalny nr 13 o powierzchni użytkowej 70,86 m2 położony jest na III piętrze budynku (o 5 kondygnacjach nadziemnych) budynku wielorodzinnego. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz garderoby. W lokalu na podłogach w pokojach panele podłogowe. Okna PCV w lokalu 3 nowego typu oraz 2 okna starego typu drewniane. Drzwi wejściowe nowego typu. Drzwi wewnętrzne płycinowe przeszklone. Na ścianach tynki – gładzie, tynki strukturalne i tynki typu baranek. Lokal wyposażony jest w sieć C.O. zasilane z sieci miejskiej, ciepła woda z pieca gazowego własnego, usytuowanego w łazience. Łazienka wyposażona w umywalkę, WC i kabinę prysznicową. W łazience na ścianach i na podłodze płytki ceramiczne. W kuchni na podłodze płytki ceramiczne i na ścianie w części płytki ceramiczne.Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego gruntu i części budynku i urządzenia: 955/10000 do 18.12.2100 roku.
Suma oszacowania wynosi 211 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 27.02.2019 r, godz. 13:00.Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza