OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 59459

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2019 r. o godz.12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. H. Brodatego 5/9, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 59459   [NKW: SW1S/00059459/6].

Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 71,30 m2 położony jest na IV piętrze budynku (o 5 kondygnacjach nadziemnych). Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się trzech pokoi, kuchni z wydzieloną częścią (garderoba) ścianka lekka z osobnym wejściem z przedpokoju, WC, łazienka, przedpokój oraz balkonu. Ogrzewanie miejskie. Lokal mieszkalny posiada instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną i co oraz woda miejskie z sieci. We wszystkich pomieszczeniach lokalu rozłożona jest instalacja co. Ściany malowane farbą emulsyjną jak i tapety. Na podłogach gumoleum, panel, kafelki. Drzwi wewnętrzne płycinowe starego typu. Drzwi wejściowe nowego typu. Okna starego typu, drewniane. Łazienka jak i WC do remontu, niski standard techniczny.
Suma oszacowania wynosi 239 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 21-05-2018 r., godz. 12:00.Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza