OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 5282

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2019 r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 58-124 Strzelce, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 5282   [NKW: SW1S/00005282/1].

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we wsi Strzelce 6, o powierzchni użytkowej dla udziału 1/2 - budynek o pow. uż. 107,54 m2, posadowiona na działce ew. nr 147, obręb nr 0012 Strzelce, AM-1 o powierzchni 0,7700 ha. Nieruchomość zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi w zabudowie zwartej z innymi budynkami gospodarczymi oraz pozostałymi budynkami gospodarczymi. Budynek przedwojenny murowany, kryty dachem o konstrukcji tradycyjnej, kryty dachówką, niepodpiwniczony. Posiada parter, piętro oraz strych. Na parterze znajdują się dwa pokoje, kuchnia, kotłownia, przedpokój. Na piętrze znajdują się trzy pokoje, łazienka  oraz przedpokój. Teren w części ogrodzony, wyposażony w sieć wodną, energetyczną. Gazu brak. Kanalizacja do własnego szamba. Piec C.O. starego typu, na opał stały. Budynek obecnie nie jest zamieszkiwany.
Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 21-05-2019 r. godz.13:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza