OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 62165

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-06-2019 r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 108 odbędzie się pierwsza licytacja  3500/10000 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 19/3-3A-3B, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 62165   [NKW: SW1S/00062165/2].

Lokal mieszkalny nr 3-3a-3b o powierzchni użytkowej 227,50 m2 (około 79,63m2 wraz ze wspólnym korytarzem) położony na II piętrze budynku wielorodzinnego, przy ul. Grodzkiej 19. Wysokość lokalu 3,4 m – mieszkanie wysokie. Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej, korytarz wspólny dla trzech udziałów. Na szacowany udział w lokalu składają się faktycznie 4 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, WC wspólne, przedpokój wspólny. Lokal posiada balkon. Lokal mieszkalny posiada instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, gazową. Lokal posiada CO- na opał stały w pomieszczaniu gospodarczym znajduje się piec. W pomieszczeniach rozmieszczone grzejniki. Na podłogach w pokojach panele podłogowe. Okna nowego typu PCV. Ściany mają wykonane gładzie, malowane farbami emulsyjnymi. Ciepła woda z bojlera elektrycznego. Łazienka wyposażona kabinę prysznicową. Na ścianach i podłogach w łazience płytki ceramiczne. Ogólny standard lokalu mieszkalnego oceniono na poziomie dobrym. Mieszkanie nierozkładowe.
Suma oszacowania niewydzielonej części 3500/10000 wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 03-06-2019 r. o godz.13:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza