OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 43897

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-07-2019 r. o godz.12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 106 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-125 Jagodnik, Jagodnik 27/1, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 43897   [NKW: SW1S/00043897/3].

Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki z WC o pow. użytkowej 29,50 m2. Budynek położony we wschodniej części wsi Jagodnik. Drzwi wejściowe do lokalu nowego typu. Na podłogach panele podłogowe oraz w części płytki ceramiczne. Okna w lokalu nowego typu PCV z roletami, znacznie zużyte.  Lokal ogrzewany kominkiem w średnim stanie technicznym. W łazience płytki ceramiczne starego typu (wanna). W łazience na ścianie bojler elektryczny na ciepłą wodę. Do lokalu przyłączono sieć energetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Gazu brak.
Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 23-07-2019 r. godz.13:30. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza