OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 40726 - LOKAL UŻYTKOWY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2019 r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokal użytkowy położonej: 58-100 Świdnica, ul. Mennicka 1/2, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 40726   [NKW: SW1S/00040726/3].

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 51,7 m2 plus pomieszczenie przynależne piwnica o powierzchni 6,0 m położony na pierwszym piętrze budynku (o 4 kondygnacjach nadziemnych). Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z poczekalni, dwóch WC, dwóch gabinetów, sterylizatorni. Drzwi wejściowe antywłamaniowe nowego typu, drzwi wewnętrzne nowego typu płycinowe. W lokalu okna skrzynkowe – drewniane. Ściany malowane farbami emulsyjnymi, wykonane zostały gładzie. W WC na ścianach i podłogach kafelki ceramiczne. Lokal ogrzewany piecem CO gazowym – usytuowany w jednym z pomieszczeń. Na ścianach w pomieszczeniach rozmieszczone grzejniki CO nowego typu. W pomieszczeniach na podłogach wykładzina dywanowa. Parapety wewnątrz lokalu granitowe.
Suma oszacowania wynosi 128 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 24-09-2019 r. godz. 13:00.Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza