OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 37895

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2019 r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 8/2, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 37895   [NKW: SW1S/00037895/4].

Lokal usytuowany jest na II i III piętrze budynku i składa się z 4 pokoi, kuchni, 2 łazienek z wc i 2 przedpokojów o łącznej pow. użytkowej 90,10 m 2. Pomieszczenia lokalu są ogrzewane instalacją co, zasilaną piecem gazowym. Przedpokoje, ujawnione w Księdze Wieczystej, faktycznie stanowią korytarze (klatki schodowe) pomiędzy 2 kondygnacjami lokalu.
Do nieruchomości przynależy pomieszczenie garażowe o pow.  43,80 m 2 i pomieszczenie gospodarcze o pow. 24,60 m 2, położone na  parterze budynku. Z prawem własności lokalu wiąże się udział w wys. 4545/10000  we współwłasności w częściach budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 405 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 270 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 07-10-2019 r. godz.14:00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza