OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 69354

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2019 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. 1 Maja 9/10A, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 69354 [NKW: SW1S/00069354/3].

Więcej…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 61809

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 312 odbędzie się pierwsza licytacja  dwóch niewydzielonych udziałów po 1/2 nieruchomości położonej: 58-100 Świdnica, ul. Okrężna 68/4, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 61809 [NKW: SW1S/00061809/2].

Więcej…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 84208

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 312 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 58-112 Krzyżowa, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 84208   [NKW: SW1S/00084208/6], działka ewidencyjna nr 102/6 o pow. 0,0755 ha, AM-1.

Więcej…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 59459

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2018 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. H. Brodatego 5/9, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 59459   [NKW: SW1S/00059459/6].

Więcej…