OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 69354

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-06-2019 r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. 1 Maja 9/10A, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 69354   [NKW: SW1S/00069354/3].

Więcej…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 62165

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-06-2019 r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 108 odbędzie się pierwsza licytacja  3500/10000 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 19/3-3A-3B, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 62165   [NKW: SW1S/00062165/2].

Więcej…

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
nr KW 16108

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2019 r. o godz.13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 58-140 Jaworzyna, ul.Towarowa 7, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 16108  [NKW: SW1S/00016108/8].

Więcej…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2019 r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja  6878/10000 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny nr 7-7a położony w Świdnicy, ul.Kolejowa 17, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 58660   [NKW: SW1S/00058660/1].

Więcej…

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 37186

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2019 r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 58-150 Strzegom, ul. Szkolna 4/2, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 37186   [NKW: SW1S/00037186/1].

Więcej…

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 50291

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2019 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Świdnica, ul. Kolejowa 12/4, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 50291   [NKW: SW1S/00050291/7].

Więcej…