OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 77941

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-06-2018 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 318 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-172 Dzierzków 14/1,dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 77941   [NKW: SW1S/00077941/4].

Lokal mieszkalny nr 1 jest położony na parterze budynku dwurodzinnego o 2 kondygnacjach nadziemnych (podpiwniczony). Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 204,98 m2, wysokość lokalu 3,00 m.
Lokal składa się z 3 pokoi, przedpokoju, wiatrołapu oraz łazienki z WC. Do lokalu przynależy 5 pomieszczeń gospodarczych. Drzwi wejściowe do lokalu starego typu drewniane. Na podłogach w pokojach parkiet drewniany. W kuchni, przedpokoju i łazience na podłogach płytki ceramiczne. Na ścianach w łazience płytki ceramiczne. W przedpokoju na ścianach boazeria. Okna w lokalu starego typu. Lokal ogrzewany jest piecem na opał stały usytuowanym w piwnicy. W pomieszczeniach w lokalu rozmieszczone są grzejniki. W spiżarni bojler elektryczny na wodę. Do lokalu przyłączono sieć energetyczną, wodociągową oraz kanalizację - własne szambo. Gazu brak. Lokal w średnim stanie technicznym. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu i części budynku i urządzenia: 39/100
Suma oszacowania wynosi 73 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   55 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 04-06-2018 r. godz.13:30. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Jolanta Płaza