OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 69137

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2018 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 326 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 58-100 Bystrzyca Górna 26/5, dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 69137   [NKW: SW1S/00069137/6].

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i części wydzielonej na łazienkę o pow. łącznej 30,90 m2. Wysokość lokalu 2,8 m. Wewnątrz lokalu drzwi brak. Drzwi zewnętrzne płycinowe antywłamaniowe nowego typu. Lokal ogrzewany piecem kaflowym usytuowanym w pokoju. Okna PCV nowego typu. Do lokalu przyłączono sieć energetyczną, wodociągową oraz  kanalizacyjną. Gazu brak. Ścieki odprowadzone do wspólnego szamba dla budynku. Wejście do WC od korytarza. Lokal w średnim stanie technicznym.Udział  nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu wynosi 1274/10000.
Suma oszacowania wynosi 42 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 20 16001462 1838 5063 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do przetargu powinni złożyć pełnomocnictwo szczególne notarialne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 22-10-2018r. godz.13:30. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności                    

Komornik Sądowy
Jolanta Płaza