Aktualne licytacje

Licytacja nieruchomości - 09.09.2015 r.

Licytacja nieruchomości - 09.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 37895

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnic....

Licytacja nieruchomości - 08.09.2015 r.

Licytacja nieruchomości - 08.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 74102

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnic....

Licytacja nieruchomości - 09.09.2015 r.

Licytacja nieruchomości - 09.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 1954

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdni....

Licytacja nieruchomości - 08.09.2015 r.

Licytacja nieruchomości - 08.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 20337

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdn....

Licytacja ruchomości - 04.09.2015 r.

Licytacja ruchomości - 04.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza ....

Licytacja nieruchomości - 12.10.2015 r.

Licytacja nieruchomości - 12.10.2015 r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 53314

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnic....

Licytacja nieruchomości - 13.10.2015 r.

Licytacja nieruchomości - 13.10.2015 r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 32012

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnic....

Licytacja nieruchomości - 16.09.2015 r.

Licytacja nieruchomości - 16.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 53102

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdn....

Licytacja ruchomości - 04.09.2015 r.

Licytacja ruchomości - 04.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza ....

Licytacja nieruchomości - 16.09.2015 r.

Licytacja nieruchomości - 16.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 39846

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdn....