Aktualne licytacje

Licytacja nieruchomości - 01.03.2019 r.

Licytacja nieruchomości - 01.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 55790

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdn....

Licytacja nieruchomości - 01.03.2019 r.

Licytacja nieruchomości - 01.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 16108

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdn....

Licytacja nieruchomości - 15.03.2019 r.

Licytacja nieruchomości - 15.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdn....

Licytacja nieruchomości - 15.03.2019 r.

Licytacja nieruchomości - 15.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 75541

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnic....

Licytacja ruchomości - samochód 29.03.219 r.

Licytacja ruchomości - samochód 29.03.219 r.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza ....

Licytacja ruchomości - samochód 26.03.2019 r.

Licytacja ruchomości - samochód 26.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza ....